Iniciar sesión

Aviso legal

 IDENTIFICACIÓN DO RESPONSABLE DO SITIO WEB

En virtude da Lei 15/1999, do 13 de decembro, sobre Protección de Datos de carácter persoal, e o establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, facémosche coñecedor de que os datos persoais que poden estar nesta comunicación, serán incorporados a un ficheiro responsabilidade do mercantil Rexistro Mercantil de Ourense. (en diante Belfrio Congelados y Distribucion Sl) con domicilio social en Lg.  a Chaira S/n CP 32792 Pereiro de Aguiar Ourense con N.I.F: B32277675. A finalidade deste sitio web é a de xerar contido informativo ao dispor dos usuarios para crear canles de información, opinións e colaboración.

Tamén podes contactarnos remitíndonos un correo electrónico a dis2026@hotmail.com,  ou ben chamándonos ao Tel. 988 259 448.

OBXECTO

O presente AVISO LEGAL regula os dereitos e obrigacións de Belfrio Congelados y Distribucion Sl  e dos usuarios en relación o acceso, navegación e utilización da presente web sen prexuízo de que Belfrio Congelados y Distribucion Sl  resérvese o dereito para modificar, sen aviso previo/previo aviso, o seu contido, sendo vixentes as que se atopen publicadas no momento de navegación.

Mediante a navegación, visualización e uso desta web adquires a condición de usuario, e por tanto implica pola túa banda a aceptación expresa de todas as cláusulas que indicamos no presente Aviso Legal, así como o resto de advertencias ou cláusulas específicas que se establezan nas diferentes seccións para a contratación, uso de servizos, produtos, inscricións, ou seccións da Páxina.

Polo que en caso de non aceptar as cláusulas establecidas no presente Aviso Legal, deberás absterche de acceder e/o utilizar os servizos e/o contidos postos á túa disposición na Páxina, procedendo a abandonar a mesma.

Belfrio Congelados y Distribucion Sl poderá dar por terminado, suspender ou interromper, en calquera momento sen necesidade de aviso previo/previo aviso, o acceso aos contidos da páxina, sen posibilidade por parte do Usuario de esixir indemnización algunha.

ACCESO AO SITIO WEB

Como usuario da nosa web obrígasche a non utilizar a Páxina para a realización de actividades contrarias ás leis, á moral, á orde pública e, en xeral, a facer un uso conforme ás condicións establecidas no presente Aviso Legal. Así mesmo, obrígache a non realizar actividades publicitarias ou de explotación comercial remitindo mensaxes que utilicen unha identidade falsa.

Belfrio Congelados y Distribucion Sl actúa exclusivamente como responsable da Páxina na súa condición de prestador dun servizo de información e contidos, ben sobre os seus propios servizos, ou ben sobre servizos de terceiros cos que subscribiu acordos, non facéndose responsable dos contidos que, en contra das presentes condicións, os usuarios puidesen enviar ou publicar, sendo o usuario o único responsable da veracidade e licitud dos mesmos.

Belfrio Congelados y Distribucion Sl poderá interromper o servizo da Páxina que estea a ser utilizado polo usuario e resolver de modo inmediato a relación co usuario se detecta un uso da Páxina ou de calquera dos servizos que no mesmo ofértanse que poida considerar contrario ao expresado no presente Aviso Legal

O contido dos servizos ofrecidos e o seu uso quedan limitados a usuarios maiores de 18 anos. Belfrio Congelados y Distribucion Sl lembra aos usuarios maiores de idade, que teñan ao seu cargo menores, que será da súa exclusiva responsabilidade determinar que servizos e/o contidos son non apropiados para a idade destes últimos. No caso de que teña lugar o acceso e rexistro por parte dun menor, presumirase que devandito acceso realizouse con autorización previa e expresa dos seus pais, titores ou representantes legais, Belfrio Congelados y Distribucion Sl resérvase o dereito para realizar cantas verificacións e comprobacións considere oportunas a este respecto.

Belfrio Congelados y Distribucion Sl infórmache de que existen programas informáticos que permiten filtrar e bloquear o acceso a determinados contidos e servizos, de tal forma que os pais ou titores, por exemplo, poden decidir cales son os contidos e servizos da internet aos que os menores poden ter acceso e cales non.

En ningún caso Belfrio Congelados y Distribucion Sl responsabilizarase da veracidade dos datos facilitados polos usuarios, polo que cada un destes será o único responsable de que a información facilitada a Belfrio Congelados y Distribucion Sl resulte adecuada, exacta, actualizada e precisa ou, en caso contrario, das posibles consecuencias que puidesen derivarse da falta de calidade e veracidade dos datos.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A totalidade desta Páxina: texto, imaxes, marcas, gráficos, logotipos, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos, atópase protexida polas leis sobre Propiedade Intelectual e Industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado.

Belfrio Congelados y Distribucion Sl non garante que os contidos sexan precisos ou libres de erro ou que o libre uso dos mesmos polo usuario non infrinxa os dereitos de terceiras partes. O bo ou mal uso desta páxina e dos seus contidos está baixo a responsabilidade do usuario.

Así mesmo, queda prohibida a reprodución, retransmisión, copia, cesión ou redifusión, total ou parcial, da información contida na Páxina, calquera que fose a súa finalidade e o medio utilizado para iso, sen autorización previa de Belfrio Congelados y Distribucion Sl .

LIGAZÓNS Ou LINKS

Do mesmo xeito que indicabamos anteriormente a nosa páxina, ademais das ligazóns sobre produtos, pode incluír ligazóns ou links a sitios de terceiros. Reiteramos que as páxinas pertencentes a estes terceiros non foron revisadas nin son obxecto de controis por parte de Belfrio Congelados y Distribucion Sl , polo que Belfrio Congelados y Distribucion Sl  non poderá ser considerada responsable dos contidos destes sitios web, nin das medidas que se adopten relativas á súa privacidade ou ao tratamento dos seus datos de carácter persoal ou outros que puidesen derivarse.

Belfrio Congelados y Distribucion Sl recomenda a lectura detida das condicións de uso, política de privacidade, avisos legais e/o similares destes sitios.

En caso de estar interesado en activar unha ligazón a algunha das páxinas de Belfrio Congelados y Distribucion Sl deberá comunicalo, obtendo o consentimento expreso para crear a ligazón. Belfrio Congelados y Distribucion Sl resérvase o dereito de oposición á activación de ligazóns co seu sitio web. 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios analizando la navegación en nuestra web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Si quieres saber más información haz clic aquí.