Iniciar sesión

Política de Protección de Datos

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Belfrio Congelados Y Distribucion Sl como titular do sitio web que Vostede visita, expón neste apartado a Política de Privacidade no uso, e sobre a información de carácter persoal que o usuario pode facilitar cando visite ou navegue pola páxina web da nosa titularidade.

No tratamento de datos de carácter persoal, Belfrio Congelados Y Distribucion Sl garante o cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e a súa normativa de desenvolvemento, Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o seu Regulamento, así como a LSSICE 34/2002, do 11 de xullo, da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico. Polo que informa a todos os usuarios, que os datos remitidos ou fornecidos a través da presente serán incorporados a un ficheiro automatizado debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, no que o responsable do devandito ficheiro é: Belfrio Congelados Y Distribucion Sl.  (En diante Belfrio Congelados Y Distribucion Sl ) con c.i.f. B32277675 e domicilio social:  Lg. a Chaira S/n CP 32792 Pereiro de Aguiar Ourense

Belfrio Congelados Y Distribucion Sl resérvase o dereito de modificar a presente Política de Protección de Datos en calquera momento, co fin de adaptala a novidades lexislativas ou cambios nas súas actividades, sendo vixente a que en cada momento se atope publicada na nosa web.

CALIDADE E FINALIDADE

Ao facer “clic” no botón “Enviar” (ou equivalente) incorporado nos nosos formularios, o usuario declara que a información e os datos que neles facilitou son exactos e veraces. Para que a información facilitada estea sempre actualizada e non conteña erros, o Usuario deberá comunicar, o máis axiña posible, as modificacións dos seus datos de carácter persoal que se vaian producindo, así como as rectificacións de datos erróneos no caso de que detecte algún. O Usuario garante que os datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación. En función do formulario ou sección á que accedas, e segundo a información que nos facilite, esta utilizarase para as finalidades descritas a continuación, polo que aceptas expresamente e de forma libre e inequivocamente o tratamento dos seus datos con acordo ás seguintes finalidades:

1. As que particularmente se indiquen en cada unha das páxinas ou seccións onde apareza o formulario de rexistro ou contacto electrónico.

2. Con carácter xeral, para atender as súas solicitudes, comentarios, consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que poñemos ao dispor dos nosos usuarios.

3. Para informarlle sobre consultas, peticións, actividades, produtos, novidades e/o servizos; vía e-mail, fax, Whatsapp, Skype, teléfono proporcionado, sms, mms, e de igual forma para enviarlle comunicacións comerciais ou publicitarias a través de cualesquier outro medio electrónico ou físico, que posibilite realizar comunicacións. Estas comunicacións, sempre serán relacionadas cos nosos produtos, servizos, novidades ou promocións, así como aqueles produtos ou servizos que podamos considerar do seu interese e que poidan ofrecer colaboradores, empresas ou “partners” cos que manteñamos acordos de promoción ou colaboración comercial. De ser así, garantimos que estes terceiros nunca terán acceso aos seus datos persoais, coas excepcións reflectidas no presente, sendo en todo caso estas comunicacións realizadas por parte de Belfrio Congelados Y Distribucion Sl.

4. Elaborar perfís de mercado con fins publicitarios ou estatísticos.

5. Ao facer “clic” no botón “Comprar Agora” Belfrio Congelados Y Distribucion Sl redirixiralle á páxina onde se ofertan os produtos que mostramos ao usuario na nosa web. Belfrio Congelados Y Distribucion Sl  unicamente proporciona e facilita ao usuario as ligazóns ás páxinas e/o plataformas destes terceiros onde poden adquirirse os produtos que mostramos, en aras a facilitar a procura e fácil adquisición dos mesmos por parte do usuario, pero en ningún caso estas páxinas enlazadas e pertencentes a terceiros foron revisadas nin son obxecto de controis, nin recomendación por parte de Belfrio Congelados Y Distribucion Sl , polo que en ningún caso Belfrio Congelados Y Distribucion Sl  será considerada responsable dos contidos destes sitios web, das responsabilidades derivadas do seu uso en todos os ámbitos, nin polas medidas que se adopten relativas á privacidade do usuario, tratamento dos seus datos de carácter persoal ou outras que puidesen establecerse.

Por todo iso, Belfrio Congelados Y Distribucion Sl recomenda ao usuario a lectura detida e anticipada de todas as condicións de uso, condicións de compra, políticas de privacidade, avisos legais e/o similares destes sitios enlazados antes de proceder á adquisición destes produtos ou uso das webs.

BAIXA EN SUBSCRICIÓN A NEWSLETTER E ENVÍO DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

En cumprimento da LSSI-CE 34/2002, do 11 de xullo, da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, informámoslle que poderá en calquera momento revogar o consentimento prestado para el enviou de comunicacións comerciais, tan só enviando un correo electrónico a: dis2026@hotmail.com indicando: BAIXA SUBSCRICIÓN belfrio.com

1. ACCESO A DATOS POR CONTA DE TERCEIROS

Belfrio Congelados Y Distribucion Sl  poderá contratar a terceiros para que desempeñen funcións no seu nome en relación cos fins para os que se poidan recoller os seus datos persoais, por exemplo, analizar a información proporcionada, aloxar sitios web ou similares tendo acceso á información de carácter persoal necesaria para o desempeño das súas funcións, aínda que non poderán utilizar dita información para ningún outro fin regulando as nosas relacións con tales terceiros de maneira que se cumpra a normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal.

O noso Web Site utiliza servidores publicitarios co fin de facilitar contidos comerciais que o usuario visualiza nas nosas páxinas. Devanditos servidores publicitarios, utilizan cookies que lle permiten adaptar os contidos publicitarios aos perfís demográficos dos usuarios:

Google Analytics:

Google Analytics é un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto situados no seu computador, para axudar ao website a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso do website (incluíndo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google. Google usará esta información por conta nosa co propósito de seguir a pista do seu uso do website, recompilando informes da actividade do website e prestando outros servizos relacionados coa actividade do website e o uso da internet. Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando devanditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Pode Vostede rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, con todo, debe Vostede saber que se o fai pode ser que non poida usar a plena funcionabilidad deste website. Ao utilizar este website Vostede consente o tratamento datos por parte de Google na forma e para os fins indicados. Os usuarios poden acceder á política de privacidade da rede de contido en https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/..  

Google Adsense:

Google, como provedor asociado, utiliza cookies para publicar anuncios neste sitio web. Os usuarios poden inhabilitar o uso da cookie de DART a través do anuncio de Google e accedendo á política de privacidade da rede de contido https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.Google utiliza empresas publicitarias asociadas para publicar anuncios cando visita o noso sitio web. É posible que estas empresas usen a información que obteñen das súas visitas a leste e outros sitios web (sen incluír o seu nome, dirección, dirección de correo electrónico ou número de teléfono) para ofrecerlle anuncios sobre produtos e servizos que lle resulten de interese.  Ao utilizar este website Vostede consente o tratamento de datos por parte de Google na forma e para os fins indicados.

Se desexa máis información achega do uso de cookies e as prácticas de recompilación de información e os procedementos de aceptación ou rexeitamento por parte do usuario consulte nosa: POLÍTICA DE COOKIES.

DATOS DE TERCEIROS

No caso de que nos facilite datos de carácter persoal de terceiras persoas, en cumprimento do disposto no artigo 5.4. LOPD, declara informar ás devanditas persoas con carácter previo, do contido dos datos facilitados, da procedencia dos mesmos, da existencia e finalidade do ficheiro onde se conteñen os seus datos, dos destinatarios da devandita información, da posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, así como dos datos identificativos de Belfrio Congelados Y Distribucion Sl  Neste sentido, é da súa exclusiva responsabilidade informar de tal circunstancia aos terceiros cuxos datos nos vai a ceder, non asumindo Belfrio Congelados Y Distribucion Sl  ningunha responsabilidade polo incumprimento deste precepto por parte do usuario.

EXERCICIO DE DEREITOS

O titular dos datos poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose a Belfrio Congelados Y Distribucion Sl  dis2026@hotmail.com . Dita solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos, domicilio a efecto de notificacións, fotocopia do DNI I ou Pasaporte.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Belfrio Congelados Y Distribucion Sl adoptou todas as medidas técnicas e de organización necesaria para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/o acceso por parte de terceiros non autorizados. Con todo, o anterior, o usuario recoñece e acepta que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia y nuestros servicios analizando la navegación en nuestra web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Si quieres saber más información haz clic aquí.